1. โครงหลังคาชิงเกิ้ลรูฟ​

2. หลังคาชิงเกิ้ลรูฟ ติดตั้งไม้อัด OSB​

3. หลังคาชิงเกิ้ลรูฟ ติดตั้งกระดาษดำ​

4. หลังคาชิงเกิ้ลรูฟ ติดตั้งฉากกันน้ำ​

5. หลังคาชิงเกิ้ลรูฟ ติดตั้งแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ​

6. หลังคาชิงเกิ้ลรูฟ ติดตั้งครอบสัน​

Installation steps​

Clip: ​Low Slope Roof Installation Procedure​

Clip: Step by step guide for installing the Shingle Roof(Model shape)​

Standard installation procedures:​