ขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง หลังคาชิ้งเกิ้ล

ขั้นตอนการติดตั้งตามมาตรฐาน

1

การเรียงแผ่นชิงเกิ้ล

ขั้นตอนการติดตั้ง หลังคาชิ้งเกิ้ล
ขั้นตอนการติดตั้ง หลังคาชิ้งเกิ้ลรางเข้

2

การติตตั้งชิงเกิ้ลรางตะเข้​

3

ภาพตัดแนวเชิงชาย

ภาพการติดตั้งครอบสันตะเข้

4

ภาพการติดตั้งครอบสันตะเข้​

การติดตั้งแฟลชชิ่งเข้ากำแพง

5

การติดตั้งแฟลชชิ่งเข้าผนังกำแพง​

ติดตั้งหลังคา ชิ้งเกิ้ง หลังคาโลสโล๊ป
การติดตั้งแฟลชชิ่งเข้ากำแพง

คลิปขั้นตอนการติดตั้งหลังคาโลสโล๊ป​

คลิปขั้นตอนการติดตั้งหลังคาชิงเกิ้ลรูฟทรงโมเดิ้ล

Shingle Roof,Asphalt Shingle Roof,Roof Slope,Shingle Roof Price,Shingle Tiles,Roofing Asphalt

Menu