1. โครงหลังคาชิงเกิ้ลรูฟ​

2. หลังคาชิงเกิ้ลรูฟ ติดตั้งไม้อัด OSB​

3. หลังคาชิงเกิ้ลรูฟ ติดตั้งกระดาษดำ​

4. หลังคาชิงเกิ้ลรูฟ ติดตั้งฉากกันน้ำ​

5. หลังคาชิงเกิ้ลรูฟ ติดตั้งแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ​

6. หลังคาชิงเกิ้ลรูฟ ติดตั้งครอบสัน​

ขั้นตอนการติดตั้ง

คลิปขั้นตอนการติดตั้งหลังคาโลสโล๊ป​

คลิปขั้นตอนการติดตั้งหลังคาชิงเกิ้ลรูฟทรงโมเดิ้ล

ขั้นตอนการติดตั้งตามมาตรฐาน

ขั้นตอนการติดตั้ง หลังคาชิงเกิ้ล